جديد ترين خبرهاي ايران و جهان

خبرخوان یافت نشد

 

ليست دانشگاه هاي کشور به همراه آدرس سايت آنها

 

دانشگاه‌هاي دولتي

 

دانشگاه صنعتی شیراز

www.sutech.ac.ir

دانشکده فني و مهندسي تربت حيدريه

http://www.thu.ir

دانشكده علوم اقتصادي

http://www.thu.ir

دانشگاه صنعت نفت آبادان

http://www.put.ac.ir

دانشگاه اراک

http://www.araku.ac.ir

دانشگاه ارومیه

http://www.urmia.ac.ir

دانشگاه اصفهان

http://www.ui.ac.ir

دانشگاه الزهرا (سلام الله عليها)

http://www.alzahra.ac.ir

دانشگاه امام رضا ع

http://www.imamreza.ac.ir

دانشگاه اميركبير

http://www.aut.ac.ir

دانشگاه ایلام

http://www.ilam.ac.ir

دانشگاه بوعلی سینا همدان

http://www.basu.ac.ir

دانشگاه بیرجند

http://www.birjand.ac.ir

دانشگاه بین المللی امام خمینی

http://www.ikiu.ac.ir

دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين

ikiu.ac.ir

دانشگاه بين المللي چاه بهار

http://www.iuc.ac.ir

دانشگاه تحصيلات تكميلي در علوم پايه زنجان

http://www.iasbs.ac.ir

دانشگاه تحصيلات تكميلي صنعتي كرمان

http://www.icst.ac.ir

دانشگاه تبريز

http://www.tabrizu.ac.ir

دانشگاه تفرش

http://www.taut.ac.ir

دانشگاه تربيت مدرس

http://www.modares.ac.ir

دانشگاه تربيت معلم

http://www.tmu.ac.ir

دانشگاه تربيت معلم آذربايجان

http://www.azaruniv.edu

دانشگاه تربيت معلم سبزوار

http://www.sttu.ac.ir

دانشگاه تهران

http://www.ut.ac.ir

دانشگاه جامع علمی كاربردی

http://www.uast.ac.ir

دانشگاه جامع علمی كاربردی جهاد دانشگاهی شیراز

http://www.shirazjju.ac.ir

دانشگاه جامع علمی كاربردی خراسان

 

دانشگاه حضرت معصومه(س) قم

http://masoomeh.ac.ir

دانشگاه خليج فارس

http://www.pgu.ac.ir

دانشگاه خواجه نصير طوسي

http://www.kntu.ac.ir

دانشگاه دريانوردی و علوم دريايی چابهار

http://www.cmu.ac.ir

دانشگاه رازی كرمانشاه

http://www.razi.ac.ir

دانشگاه زابل

http://www.uoz.ac.ir

دانشگاه زنجان

http://www.znu.ac.ir

دانشگاه سمنان

http://www.semnan.ac.ir

دانشگاه صنعتي سهند تبريز

http://www.sut.ac.ir

دانشگاه سيستان و بلوچستان

http://www.usb.ac.ir

دانشگاه شاهد

http://www.shahed.ac.ir

دانشگاه شمال

http://www.shomal.ac.ir

دانشگاه شهركرد

http://www.sku.ac.ir

دانشگاه شهید باهنر كرمان

www.uk.ac.ir

دانشگاه شهيد بهشتي

http://www.sbu.ac.ir

دانشگاه شهید بهشتی لرستان

http://www.lu.ac.ir

دانشگاه شهيد چمران اهواز

http://www.cua.ac.ir

دانشگاه شهيد چمران شعبه دزفول

 

دانشگاه شهید رجایی

http://www.srttu.edu

دانشگاه شیخ مفید قم

http://www.mofidu.ac.ir

دانشگاه شيراز

http://www.shirazu.ac.ir

دانشگاه صنعتي اروميه

http://www.uut.ac.ir

دانشگاه صنعتی بابل

http://www.Nit.ac.ir

دانشگاه صنعتي بيرجند

http://www.birjandut.ac.ir

دانشگاه صنعتي جندي‌شاپور

http://www.jsu.ac.ir

دانشگاه صنعتي قم

http://www.qut.ac.ir

دانشگاه صنعتي كرمانشاه

http://www.kut.ac.ir

دانشگاه صنعتي همدان

http://www.hut.ac.ir

دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

http://www.pwit.ac.ir

دانشگاه صنعت نفت

http://www.put.ac.ir

دانشگاه صنعتي اصفهان

http://www.iut.ac.ir

دانشگاه صنعتی شاهرود

http://www.shahroodut.ac.ir

دانشگاه صنعتي شريف

http://www.sharif.ac.ir

دانشگاه صنعتي مالك اشتر

www.mut.ac.ir

دانشگاه علامه طباطبائی

http://www.atu.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت اراک

http://www.iust.ac.ir/

دانشگاه علم و صنعت ايران

http://www.iust.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت بهشهر

 

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

http://www.uswr.ac.ir

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی اصفهان

http://www.iuwrs.ac.ir

دانشگاه علوم پايه دامغان

http://www.dubs.ac.ir

دانشگاه علوم حديث

http://www.hadith.ac.ir

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

http://www.gau.ac.ir

دانشگاه علوم و تکنولوژي ايران

www.iust.ac.ir

دانشگاه علوم و فنون مازندران

http://www.ustmb.ac.ir/mazandaran/

دانشگاه فردوسي مشهد

http://www.um.ac.ir

دانشگاه جامع علمي و کاربردي

http://www.uast.ac.ir

دانشگاه قشم

http://www.qeshm.ac.ir

دانشگاه قم

http://www.qom.ac.ir

دانشگاه کاشان

http://www.kashanu.ac.ir

دانشگاه كردستان

http://www.uok.ac.ir

دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان

http://www.raminuni.ac.ir

دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان

http://www.gau.ac.ir

دانشگاه گيلان

http://www.guilan.ac.ir

دانشگاه لرستان

 

دانشگاه مازندران

http://www.umz.ac.ir

طرح ملي دانشگاه مجازي

http://vu.aictc.com/vu-iran.htm

دانشگاه محقق اردبيلي

http://uma.ac.ir

دانشگاه مراغه

http://www.mhec.ac.ir

دانشگاه ملاير

span style=

http://www.malayeru.ac.ir

دانشگاه مفید

http://www.mofidu.ac.ir

دانشگاه ولي عصر رفسنجان

http://www.vru.ac.ir

دانشگاه هرمز گان

http://www.hormozgan.ac.ir

دانشگاه هنر

http://www.art.ac.ir

دانشگاه هنر اسلامي تبريز

http://www.tabriziau.ac.ir/

دانشگاه هنر اصفهان

http://www.art.ac.ir

دانشگاه ياسوج

http://213.176.47.10

http://www.yu.ac.ir

دانشگاه يزد

http://www.yazduni.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://www.mums.ac.ir

واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي

 

دانشگاه آزاد واحد آبادان و خرمشهر

http://www.iauabadan.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد آباده

http://www.iauabadeh.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد آزاد شهر

http://www.iauaz.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد آستارا

http://www.iau-astara.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد آشتيان

http://www.aiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد آمل

http://www.iauamol.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد ابرکوه

http://www.abarkouhiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد ابهر زنجان

http://www.iau-abhar.ac.ir

اداره كل تربیت بدنی دانشگاه آزاد

http://www.aiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد اراک

http://www.iau-arak.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد ارسنجان

http://www.iaua.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد استهبان

http://www.iauestahban.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد اسلامشهر

http://www.iiau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد اقلید

 

دانشگاه آزاد واحد انار

http://www.anariau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد اهر

http://www.iau-ahar.ac.ir/

اهواز – علوم و تحقيقات

http://www.iau-asrc.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد ايرانشهر

http://www.iau-iranshahr.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد ايلام

 

دانشگاه آزاد واحد بابل

http://www.baboliau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد بافت

http://www.iau-baft.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد بجنورد

http://www.bojnourdiau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد بردسير

http://www.bardsiriau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد بم

http://iaubam.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد بناب

http://www.bonabiau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد بندر انزلي

http://www.bandaranzaliiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد بندر عباس

http://www.iauba.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد بندر لنگه

http://www.iaubandarlengeh.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد بوشهر

http://www.iaubushehr.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد بهبهان

http://www.behbahaniau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد بيرجند

http://www.iau-birjand.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد پارس آباد مغان

http://www.iaupmogan.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد پزشکي تهران

http://www.iautmu.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد پیشوا

http://www.iauvaramin.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد تاکستان

http://www.tiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد تبریز

http://www.iaut.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد تربت جام

http://www.iautj.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد تربت حيدريه

http://www.iautorbat.com/

دانشگاه آزاد واحد تفت

http://taftiau.ac.ir/fa/

دانشگاه آزاد واحد تفرش

http://www.iautb.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب

http://www.azad.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

http://www.iau-tnb.ac.ir/index.aspx

دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

http://www.iauctb.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد جهرم

http://www.jia.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد جيرفت

http://www.azadjiroft.com/

دانشگاه آزاد واحد خاش

www.iaukhash.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد خدابنده

http://www.khiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد خمين

http://www.iaukhomein.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد خمینی شهر اصفهان

http://www.iaukhsh.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد خوراسگان

http://www.khuisf.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد خوی

http://www.iaukhoy.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد داراب

http://www.iaudarab.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد دامغان

 

دانشگاه آزاد اسلامي

http://www.iau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد دزفول

http://www.iaud.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد دولت آباد اصفهان

http://www.iaudolatabad.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد دهدشت

http://www.iaudehdasht.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد رشت

http://www.iaurasht.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد رفسنجان

http://www.iaurafsanjan.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد رودهن

www.riau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد زابل

http://78.38.109.115/University.aspx

دانشگاه آزاد واحد زاهدان

http://www.iauzah.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد زرند

http://www.iauzar.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد زنجان

http://www.azu.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد ساري

http://iausari.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد ساوه

http://www.iau-saveh.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد سبزوار

http://www.iaus.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد سپيدان

http://www.iausepidan.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد سمنان

http://www.semnaniau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد سنندج

http://www.iausanandaj.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد سواد کوه

http://www.iausk.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد سيرجان

http://www.iausirjan.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد شاهرود

http://www.iau-shahrood.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد شبستر

http://www.iaushab.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد شمال

http://www.iaunt.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد شوشتر

http://www.iau-shoushtar.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد شهر مجلسی

http://www.iaumajlesi.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد شهررضا اصفهان

http://www.iaush.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد شهرري

http://www.iausr.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد شیراز

http://www.iaushiraz.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد شيروان

http://www.iau-shirvan.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات تهران

http://sr.iau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد علی آباد کتول

http://www.aliabadiau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد فارس

http://www.fsriau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد فراهان

http://www.iau-farahan.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد فردوس

http://www.ferdowsiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد فسا

http://www.iaufasa.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد فلاورجان

http://www.falavarjan.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد فيروز کوه

http://www.iaufb.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد فیروزآباد

http://www.iauf.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد قائم شهر

http://www.ghaemshahriau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد قاينات

http://www.qaen-iau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد قزوين

http://www.gazviniau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد قم

http://www.azad-qom.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد قوچان

http://www.iauq.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد کازرون

http://www.iauk.net

دانشگاه آزاد واحد کاشمر

http://www.iau-kashmar.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد کرج

http://www.kiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه

http://www.iauksh.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد كازرون

http://www.iaukazeroon.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد كرمان

http://www.iauk.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد گچساران

http://www.iaug.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد گرگان

http://www.gorganiau.ir

دانشگاه آزاد واحد گرمسار

http://www.iau-garmsar.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد گلپايگان

http://www.giau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد لارستان

http://www.iaularestan.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد لامرد

http://www.iaulamerd.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد لاهيجان

http://www.iau-lahijan.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد ماکو

http://www.maku-iau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد ماهشهر

http://www.mahshahriau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد مبارکه

http://www.mau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد مباركه اصفهان

http://www.mouniv.org

دانشگاه آزاد واحد مراغه

http://www.iau-maragheh.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد مرکز

http://www.iauctb.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد مرکز بوکان

http://www.iau-boukan.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد مرند

http://www.marandiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد مرودشت

http://www.miau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد مشهد

http://www.mshdiau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد مشهد

http://www.mashdiau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد منطقه يک

http://www.iauro.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد مهاباد

http://www.iau-mahabad.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد مياندوآب

http://www.iaum.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد میانه

http://www.m-iau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد میبد یزد

http://www.maybod.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد نائین

http://www.naeiniau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد نجف آباد

http://www.iaun.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد نراق

http://www.iau-naragh.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد نطنز

http://www.natanziau.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد نور

http://217.219.174.141/

دانشگاه آزاد واحد نيريز

http://www.iauneyriz.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد نيشابور

http://www.iau-neyshabur.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد ورامين

http://www.iauvaramin.ac.ir/

دانشگاه آزاد واحد همدان

 

دانشگاه آزاد واحد یاسوج

http://www.iauyasooj.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد يزد

http://www.iauyazd.ac.ir/

دانشگاه‌هاي پيام نور

 

سايت اصلي دانشگاه پیام نور

http://www.pnu.ac.ir

دانشگاه پيام نور آذربايجان غربي

http://www.umpnuac.com/

دانشگاه پيام نور اردستان

http://ar.isfpnu.ac.ir/

دانشگاه پیام نور مرکز خراسان شمالي مرکز اسفراین

http://www.nkh-pnu.ac.ir/esfarayen

دانشگاه پيام نور اسکو

http://pnuosku.ac.ir/page.php?4

دانشگاه پيام نور اصفهان

http://pnui.ac.ir

دانشگاه پیام نور بوشهر

http://www.pnu5b.ac.ir

دانشگاه پيام نور بيجار

http://pnur6.ac.ir

دانشگاه پيام نور پل سفيد

http://www.psdpnu.ac.ir/Fa/

دانشگاه پيام نور تاکستان

http://takpnu.ac.ir/

دانشگاه پيام نور تفت

http://www.taftpnu.ac.ir/

دانشگاه پيام نور تهران

http://www.tehran.pnu.ac.ir

دانشگاه پیام نور جهرم

http://jpnu.ac.ir/

دانشگاه پيام نور چهارمحال و بختياري شهرکرد

http://www.ch-bkhpnu.ac.ir

دانشگاه پيام نور خوزستان

http://www.pnukh.ir

دانشگاه پيام نور زارج

http://pnuzarch.ac.ir/farsi/

دانشگاه پيام نور زنجان

http://www.pnuz.ir/

دانشگاه پيام نور زهان

http://zohan.skpnu.ac.ir/

دانشگاه پيام نور سقز

http://www.saghezpnu.ac.ir

دانشگاه پيام نور سمنان

http://sepnu.ac.ir/

دانشگاه پیام نور سرخس

http://www.pnus.ac.ir

دانشگاه پيام نور سيستان و بلوچستان

http://www.pnusb.ir/

دانشگاه پيام نور شاهين شهر

http://www.shahinshahrpnu.ir/

دانشگاه پيام نور شهريار

http://shahryar.tpnu.ac.ir/

دانشگاه پيام نور شيراز

http://www.spnu.ac.ir

دانشگاه پيام نور قزوين

http://www.qpnu.ac.ir

دانشگاه پيام نور قم

http://www.qompnu.ac.ir/

دانشگاه پيام نور گيلان

http://www.pnur.ac.ir

دانشگاه پيام نور لرستان

http://www.pnulr.ac.ir

دانشگاه پیام نور خراسان رضوي

http://pnum.ac.ir/

دانشگاه پيام نور ميبد

http://pnumaybod.ac.ir

دانشگاه پيام نور نقده

http://www.napnu.ac.ir

دانشگاه پيام نور نوشهر

http://www.pnun.ac.ir

دانشگاه پيام نور نهبندان

http://nehbandan.skpnu.ac.ir

دانشگاه پيام نور نيشابور

www.neishaboorpnu.ir

دانشگاه پيام نور هرمزگان

http://www.pnuba.ac.ir

دانشگاه پيام نور همدان

http://www.pnur6.ac.ir

دانشگاه پيام نور يزد

http://pnuyazd.ac.ir/

دانشگاه‌هاي علمي و کاربردي

 

سايت اصلي دانشگاه علمي و کاربردي

http://www.uast.ac.ir/

دانشگاه علمي و کاربردي آذربايجان شرقي

http://www.uast.ac.ir/azsharghi

دانشگاه علمي و کاربردي آذربايجان غربي

http://www.uast.ac.ir/azgharbi/

دانشگاه علمي و کاربردي اردبيل

http://www.uast.ac.ir/ardabil/

دانشگاه علمي و کاربردي اصفهان

http://www.uast.ac.ir/esfehan/

دانشگاه علمي و کاربردي ايلام

http://www.uast.ac.ir/ielam/

دانشگاه علمي و کاربردي بوشهر

http://www.uast.ac.ir/booshehr/

دانشگاه علمي و کاربردي پست و مخابرات

http://www.ict-uast.ac.ir/

دانشگاه علمي و کاربردي چهارمحال و بختياري شهرکرد

http://www.uast.ac.ir/charmahal/

دانشگاه علمي و کاربردي خراسان جنوبي

http://www.uast.ac.ir/Khjonoobi/

دانشگاه علمي و کاربردي خراسان رضوي

http://www.uast.ac.ir/khrazavi/

دانشگاه علمي و کاربردي خراسان شمالي

http://www.uast.ac.ir/khshomali/

دانشگاه علمي و کاربردي خوزستان

http://www.uast.ac.ir/khozestan/

دانشگاه علمي و کاربردي زنجان

http://www.uast.ac.ir/zanjan/

دانشگاه علمي و کاربردي سيستان و بلوچستان

http://www.uast.ac.ir/sistan/

دانشگاه علمي و کاربردي فارس

http://www.uast.ac.ir/fars/

دانشگاه علمي و کاربردي قزوين

http://qa.uast.ac.ir/

دانشگاه علمي و کاربردي قم

http://qo.uast.ac.ir/

دانشگاه علمي و کاربردي کردستان

http://www.uast.ac.ir/kordestan/

دانشگاه علمي و کاربردي کرمان

http://www.uast.ac.ir/kerman

دانشگاه علمي و کاربردي کرمانشاه

http://www.uast.ac.ir/kermanshah/

دانشگاه علمي و کاربردي کهکيلويه و بويراحمد

http://www.uast.ac.ir/kohkiloye/

دانشگاه علمي و کاربردي گلستان

http://www.uast.ac.ir/golestan/

دانشگاه علمي و کاربردي لرستان

http://www.uast.ac.ir/lorestan/

دانشگاه علمي و کاربردي مازندران

http://www.uast.ac.ir/mazandaran/

دانشگاه علمي و کاربردي مرکزي

http://www.uast.ac.ir/markazi/

دانشگاه علمي و کاربردي هرمزگان

http://www.uast.ac.ir/hormozgan/

دانشگاه علمي و کاربردي همدان

http://www.uast.ac.ir/hamedan/

دانشگاه علمي و کاربردي يزد

http://www.uast.ac.ir/yazd/

دانشگاه‌هاي علوم پزشکي

 

دانشکده پزشکي، موسسه سرطان دانشگاه تهران

http://www.sph.tums.ac.ir

آكادمی علوم پزشكی ایران

http://www.ams.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی اراك

http://www.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی اردبیل

http://www.arums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی ارومیه

http://www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی اصفهان

http://www.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز‏

http://www.ajums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي ايران

http://www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی ایلام

http://www.medilam.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بابل

 

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله تهران

http://www.bmsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر

http://www.bpums.ac.ir

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

http://www.uswr.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی بیرجند

http://www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی تبریز

http://www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی تربیت مدرس

http://www.medicine.mainpage.net

دانشگاه علوم پزشكي تهران

http://www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی رفسنجان

http://www.rums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

http://www.zdmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

http://www.zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی سبزوار خراسان

http://www.medsab.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي سمنان

www.sem-ums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی

http://www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی شهید صدوقی یزد

http://www.ssu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

http://www.sums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکي فسا

http://www.fums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی قزوین

http://www.qums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی كاشان

http://www.kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كردستان

www.muk.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی كرمان

http://www.kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

http://www.kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی گلستان

http://www.goums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

http://www.gums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی لرستان

http://www.lums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی مازندران

http://www.mazums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

http://www.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

http://www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي همدان

http://www.umsha.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكی یاسوج

http://www.yums.ac.ir

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آدرسهای کاربردی

**********